Orixes do club

Socios fundadores do C. C. Xiabre 

O Club Ciclista Xiabre naceu como froito da grande afección ao ciclismo dun grupo de amigos de Vilagarcía de Arousa.
No ano 1992, Casimiro Estévez propón a este grupo de afeccionados formar un Club Ciclista, para que dalgún xeito a actividade non se limitase a saír en bicicleta xuntos o domingo e así poder asistir e organizar marchas cicloturistas.
Paulatinamente o club foi crecendo en numero de socios e na actualidade o número chega aos 30.
Dentro das actividades desenvolvidas polo C.C. Xiabre, é preciso salientar a organización da Marcha Cicloturista Arousá mediado o mes de xuño, a realización do Camiño de Santiago desde Roncesvalles ...........

Socios fundadores do C. C. Xiabre


Foto do equipo diante do Vídeo Club Estévez en agosto de 1995

ccxiabre - agosto 1995